Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2019

Údaje boli zbierané v roku 2020, preto štatistiky neobsahujú informácie o spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá bola členom SLASPO v roku 2019, ale nie je členom SLASPO v roku 2020.

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2019 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov k 31.12..2019 - údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2019 - údaje od členov SLASPO a NBS (z 17.9.2020).

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Výkaz VUP (BIL) 1-04 – Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní za jednotlivých členov SLASPO

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2019 za členov SLASPO - údaje od členov SLASPO a NBS (z 13.7.2020).

Výkaz S.05.01. Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti za jednotlivých členov SLASPO

Výkazy poisťovní - členov SLASPO publikované v Správach o solventnosti a finančnom stave za rok 2019

AEGON Životná poisťovňa, a.s.zip

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.zip

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.zip

ČSOB Poisťovňa, a. s.zip

Generali Poisťovňa, a. s.zip

Komunálna poisťovňa a. s.zip

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.zip

NN Životná poisťovňa, a. s.zip

Poštová poisťovňa, a. s.zip

UNION poisťovňa, a. s.zip

UNIQA poisťovňa, a. s.zip

Wüstenrot poisťovňa, a. s.zip