4.štvrťrok 2019

Zoznam článkov


Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2019

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2019

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2019

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne iného členského štátu) k 31.12.2019.Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)