4. štvrťrok 2018

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvťrok 2018
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2018.


Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2018

Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2018

Predpísané poistné za rok 2018 za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS

Predpísané poistné za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS v členení podľa krajín a LOB.Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2018
Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)