Predpísané poistné za rok 2018 za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS

Predpísané poistné za rok 2018 za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS (freedom to provide services) podľa údajov zverejnených na stránke NBS  (stav k 17.6.2020).

2018 Pobočky a FPS - predpísané poistné a zaistenie.xlsx