2. štvrťrok 2021

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2021

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)Štatistiky za členov SLASPO k 30.6.2021

Technické poistné za jednotlivých členov SLASPO.

Predpísané poistné podľa LOB za jednotlivých členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia - agregované údaje za členov SLASPO.

Počty poistných udalostí podľa LOB - agregované údaje za členov SLASPO.