Štatistiky za členov SLASPO k 30.6.2021

Detailné údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 30.6.2021- údaje od členov SLASPO a NBS  (trhové podiely sú počítané len ako podiel v rámci SLASPO, údaje za celý trh nie sú dostupné)

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 30.6.2021 - údaje od členov SLASPO a NBS

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 30.6.2021 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 30.6.2021 - údaje od členov SLASPO.