Štatistiky za členov SLASPO k 30.9.2021

Detailné údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 30.9.2021- údaje od členov SLASPO (trhové podiely sú počítané len ako podiel v rámci SLASPO, údaje za celý trh nie sú dostupné)

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 30.9.2021 - údaje od členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 30.9.2021 - údaje od členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 30.9.2021 - údaje od členov SLASPO