Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.3. 2023

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.3. 2023

V agregovaných údajoch už nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Podľa vyjadrenia NBS ide o predbežné údaje.

VÚ - P 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky