Mediálne vystúpenia

 

Mediálne vystúpenia
Slovenskej asociácie poisťovní v 2. polroku 2011 

 

JUDr. Jozefína Žáková
Televízia
•   TV Markíza
     12. 07. 2011 – TN – povodne v malých Karpatoch, rady postihnutým
     25. 07. 2011 – Teleráno – povodne, rady postihnutým, telefonická poradňa (naživo)
     20. 08. 2011 – poistenie zodpovednosti verejných činiteľov

     18. 10 2011 – poškodenie kapôt automobilov padajúcimi gaštanmi – poistné plnenie
•  STV
   
19. 08. 2011 – poistenie zodpovednosti verejných činiteľov
 • TA3
    19. 08. 2011 – poistenie zodpovednosti verejných činiteľov

    02. 11. 2011 – výpovede poistných zmlúv v ŽP

• TV JOJ
    07. 12. 2011 – úrazové poistenie – krátenie plnenia

     

Rozhlas
 • SRo
    04. 08. 2011 – Popoludnie  – poistenie nehnuteľností – ľadovec v Novohrade 
    26. 10. 2011 – Popoludnie  – vyjadrenie k vyplácaniu anuít DSS  
    27. 10. 2011 – Popoludnie  – vyjadrenie k vyplácaniu anuít DSS
    10. 11. 2011 – Kontakty - PZPMV  

Tlač
• Pravda
   25. 07. 2011 – tzv. povodňové mapy, ich využitie v SR
   22. 08. 2011 – poistenie zodpovednosti verejných činiteľov
• Plus Jeden deň
   31. 10. 2011 – rozhovor o vývoji poisťovníctva, výhľady
• Plus Jeden deň - príloha
   8. 11. 2011 – vízia – aké bude poisťovníctvo o päť rokov
• Trend
  
č. 35 – povinné úrazové poistenie a komerčné poisťovne   
• Nový čas
 
 12. 09. 2011 – editoriál prílohy Mediaplanet – situácia na poistnom trhu
• Investor
   
č. 9 – Editoriál    
• XPRIMM (Rumunsko)
  
polročenka 1H 2011 – komentovanie vývoja na slovenskom poistnom trhu    
   XPRIMM č. 9 - komentovanie vývoja na slovenskom poistnom trhu   

 

Ing. Eva Jacková
• TV JOJ 
 
13. 07. 2011 – cestovné poistenie
• TV Markíza 
 
18. 07. 2011 – krádeže motorových vozidiel, havarijné poistenie
• Plus Jeden deň 
 
16. 07. 2011 – poistenie nehnuteľností
• TA3
  18. 10. 2011 – poistenie montovaných stavieb
• Plus Jeden deň 
  25
. 11. 2011 – poistenie lyžovačky

Ing. Miroslav Čamek
 • HN     
    24. 08. 2011 – investičné životné poistenie
• Sme     
    21. 10. 2011 – rušenie poistných zmlúv ŽP

 

JUDr. Milan Daráš
 • HN     
    7. 11. 2011 – poisťovacie podvody

 

Ing. Ivan Podstupka
 • Plus Jeden deň     
    21. 9. 2011 – poistné aspekty pádu satelitu na Zem