Wüstenrot poisťovňa a. s.

Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

Call Centrum: *6060 (0850 60 60 60), pri volaniach zo zahraničia: +421 2 33 06 88 00

Poistné udalosti: 02/33 06 88 05


http://www.wuestenrot.sk
e-mail:

Predseda predstavenstva: Mag. Christian Sollinger, CIIA


Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska. V roku 1998 vznikla na Slovensku Wüstenrot životná poisťovňa, a. s. Kúpou Univerzálnej bankovej poisťovne (v roku 2003) vstúpila aj na trh neživotného poistenia, od roku 2004 získala univerzálnu licenciu a svoje obchodné meno zmenila na Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Spoločnosť ponúka širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia, a to pre občanov aj podnikateľské subjekty. Wüstenrot poisťovňa poskytuje ochranu v každej oblasti života, či už ide o zdravie, majetok alebo poistenie právnej ochrany. Svoje úsilie Wüstenrot dlhodobo sústreďuje na zvyšovanie kvality služieb, inovácie produktov a na rozširovanie obchodu v online prostredí. Zároveň však poskytuje klientom svoje produkty a  služby prostredníctvom obchodnej siete s viac ako 70 Wüstenrot centrami a agentúrami a širokou sieťou nezávislých finančných sprostredkovateľov. Od roku 2012 ponúka „pod jednou strechou" poistné i bankové produkty. Synergický efekt integrácie poisťovne a stavebnej sporiteľne v posledných rokoch umožnil klientom využívať viaceré výhody v oblasti produktov či služieb, ako aj cross-sellových zliav.