MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Pribinova 10
811 09 Bratislava

tel.: 02/5936 3111
fax: 02/5936 3111

http://www.metlife.sk
e-mail:

Vrchný finančný riaditeľ: Ing. Pavol Dorčák

Životná poisťovňa AMSLICO AIG Life bola zapísaná do Obchodného registra v septembri 1995 a v súčasnosti je najväčšou poisťovňou so zameraním na životné poistenie na Slovensku.  Jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa  1. novembra 2010 stala súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc. Názov sa zmenil na MetLife Amslico poisťovňa, a. s. Poisťovňa kladie dôraz na poskytovanie dlhodobej finančnej istoty našim občanom na základe detailnej analýzy potrieb individuálnych klientov.
Spoločnosť MetLife Amslico poistovňa, a.s. (ďalej aj MetLife Amslico) sa 1. apríla 2015 zlúčila formou cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou MetLife Europe Limited (MEL), ktorá je členom skupiny MetLife, so sídlom Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom registri spoločností. Tá sa stala právnym nástupcom spoločnosti MetLife Amslico. Spoločnosť MetLife Amslico previedla časť svojho poistného kmeňa neživotného poistenia na spoločnosť MetLife Europe Insurance Limited, ktorá je členom skupiny MetLife (MEIL).

Spoločnosť MEL a MEIL budú na území Slovenskej republiky pôsobiť prostredníctvom svojich slovenských pobočiek.

Od 1.9.2016 sa zmenilo obchodné meno MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu na MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.