100 rokov poisťovníctva na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia začatia poisťovacej činnosti na Slovensku vydáva Slovenská asociácia poisťovní brožúrku "100 rokov slovenského poisťovníctva" - krátka história poisťovníctva na Slovensku 1919 - 2019 a prezentuje video dokument, ktoré stručne približujú historický vývoj podnikania v poisťovníctve od čias Rakúsko-Uhorska po dnešok. Zverejnenie je súčasťou osláv storočnice poisťovníctva na konferencii SLASPO fórum 2019 (14. 11. 2019).

Brožúra "100 rokov slovenského poisťovníctva" na stiahnutie (pdf)

Video História poisťovníctva 1919 -2019 SLASPO fórum 2019 na stiahnutie (mp4, 1 GB/dočasné umiestnenie)

Zdroje - použité informácie a foto (brožúra a video) budú doplnené.