100 rokov poisťovníctva na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia začatia poisťovacej činnosti na Slovensku vydáva Slovenská asociácia poisťovní brožúrku a prezentuje video dokument, ktoré stručne približujú historický vývoj podnikania v poisťovníctve od čias Rakúsko-Uhorska po dnešok. Zverejnenie je súčasťou osláv storočnice poisťovníctva na konferencii SLASPO fórum 2019 (14. 11. 2019).

 

Zdroje - použité informácie a foto (brožúra a video) budú doplnené.