Prihlasovanie na osobitné finančné vzdelávanie

Dátum Sektor Stupeň Miesto Forma Čas Informácie

od 29. 03. 2018

POISTENIE ALEBO ZAISTENIE základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00  ZOBRATIŤ
od 29. 03. 2018 PRIJÍMANIE VKLADOV základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 29. 03. 2018 POSKYTOVANIE ÚVEROV základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 04. 04. 2018 KAPITÁLOVÝ TRH základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 10. 04. 2018 DOPLNKOVÉ DȎCHODKOVÉ SPORENIE základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 10. 04. 2018 STAROBNÉ DȎCHODKOVÉ SPORENIE základný/ stredný eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 21. 04. 2018 POISTENIE ALEBO ZAISTENIE vyšší eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ
od 19. 11. 2018 POISTENIE ALEBO ZAISTENIE najvyšší eLearning SLASPO dištančná 00:00 ZOBRAZIŤ