Osobitné finančné vzdelávanie

Základné informácie

Vyhláška MF SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo platná od 23. 2. 2018 

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve platný od 23. 2. 2018

Riešenie sťažností

Často kladené otázky

Podmienky štúdia v systéme

Zoznam osôb, ktoré absolvovali OFV (zapísané v zozname NBS)  hľadajte osobu podľa priezviska s použitím diakritiky (to znamená použiť mäkčene a dĺžne)!!!

Osobitné finančné vzdelávanie:

Termíny osobitného finančného vzdelávania a prihlasovanie