Vitajte v našom eLearning systéme
máte možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre základný, stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

UPOZORNENIE: Systém je momentálne nedostupný, pracuje sa na zosúladení požiadaviek podľa novely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre technickú podporu kontaktujte elearning@slaspo.sk.

 

 

OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ OSOBITÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE

Na stránke Národnej banky Slovenska boli 14. 3. 2018 zverejnené prvé subjekty, zapísané do zoznamu poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (OFV), medzi nimi aj SLASPO – https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie.

Zverejnením v tomto zozname je Slovenská asociácia poisťovní oprávnená poskytovať osobitné finančné vzdelávanie podľa § 22a) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v jeho súčasnom znení od 29. 3. 2018.

Registrácia do eLearnigu SLASPO je možná až od 29. 3. 2018.