Aktuality

  • Ako funguje poisťovníctvo 19. júl 2012 Európska federácia národných asociácií poisťovní Insurance Europe pripravila brožúru Ako funguje poisťovníctvo , v ktorej širokej...
  • Poverenie na zabezpečenie odbornej skúšky 09. september 2010 SLASPO oprávnená vykonávať odborné skúšky Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch vydal rozhodnutie, ktorým poveril Slovenskú...
  • Poisťovníctvo je osobitný sektor 09. júl 2010 Poistenie: špecifický sektor - v čom sa poisťovne odlišujú od bánk Súčasná finančná kríza zasiahla finančný sektor a všeobecne...