Povinné anuity iba pre chudobných?

13. marec 2017

Tlačová správa

SLASPO vyslovuje hlboké znepokojenie nad  návrhom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý sa aktuálne prerokúva (11. týždeň 2017) v NR SR ako tlač č. 346, ktorý má umožniť rozšírenie možností pre programový výber úspor z tzv. II. piliera.

Navrhovaná zmena zákona umožní „bohatším“, aby si svoje nasporené peniaze z  II. piliera vybrali ako programový výber, a to aj napriek tomu, že zdrojom týchto „úspor“ sú povinné odvody. To povedie
k znižovaniu výšky dôchodkov, pretože sa zníži počet ľudí, ktorí si ich musia zakúpiť, a tiež sa zníži  objem poistného, z ktorého sa budú dôchodky vypočítavať. Prakticky to znamená, že anuity budú iba pre  „chudobných“.

Podrobné  výhrady  uviedla  SLASPO v stanovisku, s ktorým oboznámila  poslancov príslušných výborov
NR SR, a ktoré je možné nájsť na https://www.slaspo.sk/21980.

Negatívny postoj poisťovní k návrhu novely nie je strachom zo straty garantovaného trhu, ako to tvrdia politici, ale obavou z dôsledkov, ktoré prinesú nižšie dôchodky. SLASPO preto vyzýva zainteresované strany na dialóg o zmene  stratégie pri zabezpečení obyvateľov Slovenska na starobu.

Ako podklad  pre diskusiu ponúkame  dokument Návrh riešení dôchodkovej krízy – Ako sporiť dostatočne, efektívne a  rozumne“, vypracovaný na pôde Insurance Europe, Európskej federácie  asociácií v poisťovníctve, ktorej je aj SLASPO členom  – dostupné na https://www.slaspo.sk/21980 (originál a slovenská verzia).

 

SLASPO, 13. marec 2017

Dokument na stiahnutie - Tlačová správa SLASPO k návrhu novely o dôchodkovom starobnom sporení - 13. 3. 2017

 

 

 

Archív aktualít