Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


http://www.generali.sk
email:

Tel.: 0850 111 117
Fax: +421 2 58 57 65 00

 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Ing. Roman Juráš

História poisťovne Generali

1831 - Založenie Assicurazioni Generali v Terste
1833 - Vznik šesť zastupiteľstiev Assicurazioni Generali na Slovensku
1914 - Generali má pobočky v 14 slovenských mestách
1945 - Pôsobenie poisťovne Generali v bývalom Československu ukončil povojnový politický vývoj a znárodnenie súkromných poisťovní
1996 - Založenie Generali Poisťovňa, a. s.
2002 - Začiatok spolupráce s VÚB, a. s.
2004 - Založenie VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
2005 - Založenie Generali Consulting, s.r.o., ktorej hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie poistenia
2008 - Generali Poisťovňa, a. s., sa stala súčasťou skupiny Generali PPF Holding
2008 - Zlúčenie poisťovní Generali Poisťovňa, a. s. a Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť a vytvorenie poisťovne Generali Slovensko
2014 - Zmena názvu spoločnosti na Generali Poisťovňa, a. s.

Silná poisťovňa

Generali Poisťovňa patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín – Generali CEE Holding, ktorá riadi obchodnú činnosť v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Klienti poisťovne tak môžu využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia, ako aj tradície poisťovne v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Prvotriedne služby a servis

V poisťovni Generali sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádza najmodernejšie systémy a stavia na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby klientom mohla poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Kontaktné centrum je klientom k dispozícii kedykoľvek ho potrebujú a jeho pracovníci sú pripravení poradiť, ako postupovať, ak nastane poistná udalosť, alebo zorganizovať pomoc a pomôcť napraviť škody.