Poistiteľnosť úpadku cestovných kancelárií je problematická

29. december 2020

SLASPO v priebehu tohto roka upozorňovala na možnosť zníženia dostupnosti poistenia insolventnosti cestovných kancelárií.

Celková poistná kapacita pre poistenie pre prípad úpadku CK pre rok 2021 sa výrazne znížila jednak v dôsledku enormného zvýšenia rizík v cestovnom ruchu a taktiež neochoty štátu zaujať konštruktívnejší prístup k riešeniu situácie. Rovnako sa však dramaticky znížila aj vôľa zaisťovní prevziať od poisťovní časť tohto rizika. Tak sa úpadok CK stáva ťažko poistiteľným až nepoistiteľným rizikom.

Viac informácií v priloženom stanovisku SLASPO.

 

 

 

Archív aktualít