Na poistení majetku chcel štát šetriť aj v roku 2011. Potom ale zhorela Krásna hôrka.

16. november 2021

Podľa vyjadrenia ministra financií na tlačovej besede k daňovej reforme a podpore rodiny je poistenie majetku štátu „jeden veľký Klondike, jedna veľká zlodejina a veľký biznis pre sprostredkovateľov“, a preto treba „zrušiť tento odporný biznis a dať tieto peniaze deťom“[1].

Na prvé počutie znie toto expresívne vyjadrenie negatívne hlavne voči sprostredkovateľom. Pritom – ak má štát dojem, že poistenie je „veľký biznis pre sprostredkovateľov“, tak sa môže pokúsiť pri uzatváraní zmlúv rokovať priamo s poisťovňami – v tom prípade však bude tak ministerstvo, ako aj poisťovňa – potrebovať viac zamestnancov, ktorí sa budú tejto agende venovať namiesto sprostredkovateľov. Ministerstvo financií SR je nielen výbercom daní, ale aj regulátorom v oblasti poisťovníctva, aj finančného sprostredkovania. Ak teda treba riešiť situáciu, ministerstvo má v rukách všetky regulatórne nástroje a má právo vyžadovať pritom spoluprácu Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad obomi časťami finančného trhu, ale aj od trhu. Poisťovací sektor je pripravený diskutovať vždy a za každých okolností, žiaľ, nie vždy býva vypočutý.

Znevažovať celé poisťovníctvo vyznieva veľmi zvláštne s ohľadom na to, že len v roku 2020 vyplatili poisťovne na poistných plneniach viac než 1,35 mld. eur. Naviac, ak by bolo myslené, že poistenie je Klondike, tak štát na ňom významne participuje. V prvom rade tým, že z tých 50 miliónov eur, ktoré vynakladá na poistenie svojho majetku, si rovné 4 milióny rovno zoberie v dani z poistenia, a to bez ohľadu na to, aká je škodovosť. Celkovo štát z poisťovacej činnosti významne profituje – v roku 2020  získal celkovo 165,9 mil. eur – z toho 64,5 mil. eur predstavuje daň z príjmov, takmer 16 mil. eur osobitný odvod z regulovaných odvetví, odvod časti poistného z PZP 29 mil. eur a 60,5 mil. eur daň z poistenia.

Napriek dlhodobému, v zásade negatívnemu prístupu štátu voči poisťovniam sa firmy, aj občania naďalej dobrovoľne chránia pred dôsledkami rizík, ktoré im hrozia – v  roku 2020 bolo predpísané poistné na Slovensku 2,4 mld. eur. Poisťovne spravovali viac ako 10,7 mil. poistných zmlúv a vybavili vyše 778 tisíc poistných udalostí. Štát sa paradoxne poisteným za to, že sa sami o seba starajú a nežiadajú štát o pomoc v prípade katastrof, „odmeňuje“ 8 % daňou z poistenia.

Je legitímnym právom každého vlastníka majetku rozhodnúť sa o spôsobe zabezpečenia pred dôsledkami nepriaznivých udalostí, a teda aj o tom, či si svoj majetok poistí alebo nie. Ignorovať poistenie ako jednu z možností ochrany majetku však môže iba subjekt, ktorý má dostatočné zdroje na obnovu náhodnými udalosťami poškodeného alebo zničeného majetku, a teda môže na seba preberať veľké riziko. V prípade takého špeciálneho vlastníka, akým je štát, treba však brať do úvahy jeho povinnosť chrániť zverený majetok podľa § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Ak teda štát má dostatočne široké spektrum majetku, môže sa javiť ako efektívnejšie si tento majetok nepoistiť a z „ušetrených“ peňazí  vykrývať škody. Poistná matematika však ani tu nepustí – ak poistné 50 mil. eur bolo vypočítané sadzbou od 0,05 do 0,1 % z jeho hodnoty, na dosiahnutie celkovej hodnoty majetku by bolo potrebné šetriť okolo 1000 rokov. Možno preto pokus vlády v roku 2011 zakázať poisťovanie štátneho majetku stroskotal. Poistné udalosti totiž nečakajú na to, kým si vlastník majetku našetrí dosť zdrojov na vykrytie škôd – keď následne v roku 2012 vyhorel hrad Krásna hôrka, boli všetci radi, že je poistený a značnú časť škody zaplatili poisťovne. Pripomíname aj rad veľkých škôd  z posledných období – povodne, záplavy, tornáda – poistení dostali náhradu škody okamžite – a to aj v prípade, ak išlo o štátny či obecný majetok. A nepoistení? Nepoisteným čiastočne pomáha štát, ale táto pomoc je financovaná z daní všetkých daňovníkov – poistených aj nepoistených. Ak by štát výraznejšie podporoval poistenie, nemuseli by sa na odškodňovanie prírodných katastrof skladať práve daňoví poplatníci.

Veríme, že ministerstvo financií  je pripravené prijať niektoré argumenty a vysvetlenia od odbornej verejnosti, kým definitívne rozhodne o svojom vzťahu k poisťovaniu štátneho majetku. Predpokladáme, že nebude čakať,  kým zhorí ďalší hrad, nastane katastrofa na vodnom diele Gabčíkovo alebo vietor odnesie strechu na niektorej nemocnici.

Tlačová správa SLASPO 16 11 2021 na stiahnutie

Archív aktualít