Slovenskú asociáciu poisťovní bude od 1. júla 2022 viesť Ing. Martin Kaňa.

23. June 2022

Do asociácie prichádza ako skúsený líder s dlhoročnou praxou vo vrcholových riadiacich funkciách spoločností pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu.

Martin Kaňa ja absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kariéru odštartoval v bankovom sektore – od roku 1999 pôsobil v Tatrabanke, od roku 2002 v Slovenskej sporiteľni, má skúsenosti tiež z kapitálového trhu – viedol spoločnosť obchodujúcu s cennými papiermi. V poisťovníctve získal riadiace skúsenosti vo funkcii predsedu predstavenstva Poisťovne Slovenskej sporiteľne (2010 - 2017). Od roku 2018 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Ing. Martin Kaňa vo funkcii nahrádza JUDr. Jozefínu Žákovú, ktorá zo SLASPO odchádza po 15 rokoch aktívneho pôsobenia. Pod jej vedením sa asociácia vyprofilovala na rešpektovanú inštitúciu zastupujúcu záujmy komerčných poisťovní slovenského trhu.

„Poisťovníctvo je dôležitou súčasťou finančného trhu, klientom poskytuje pridanú hodnotu ochrany pred rizikami. Generuje významné hodnoty pre národné hospodárstvo,“ uvádza Martin Kaňa. „Som zástancom dlhodobých
a udržateľných riešení, ktoré budem presadzovať aj v asociácii, aj vo vzťahoch k relevantným inštitúciám. V blízkej budúcnosti budeme čeliť vážnym demografickým, ako aj hospodárskym výzvam, pri ktorých poisťovníctvo bude zohrávať dôležitú úlohu. Jedným z mojich cieľov je zlepšiť povedomie o poisťovníctve a prispieť tiež k zvýšeniu finančnej gramotnosti v spoločnosti.“

Tlačová správa na stiahnutie

Archív aktualít