SLASPO sa pripája k aktivitám Global Money Week 2024

18. March 2024

Tretí marcový týždeň roka 2024 je v znamení podujatí #GlobalMoneyWeek – celosvetovej kampane cielenej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Jej dôležitou účasťou je aj vedieť, čo je čo v POISTENÍ.

Pletú sa vám pojmy POISTENÝ, POISTNÍK, iba tušíte rozdiel medzi zákonnou a havarijnou poistkou, alebo viete s určitosťou, komu poisťovňa vyplatí plnenie z PZP a čo sa stane, keď auto nemá poistenie? Zvoliť si správnu poistku podľa aktuálnej životnej situácie a potrieb nie jednoduché, ale veľmi potrebné a prospešné. Preto orientácia v základných pojmoch v poistení by mala byť vo výbave každého finančne edukovaného človeka.

Otestujte si úroveň znalostí spolu s nami – ovládate dobre pojmy z poistenia a rozumiete ich významu? Krátky KVÍZ s vyhodnotením po zodpovedaní všetkých otázok vám to odhalí. Ako sú na tom naši respondenti v sumáre, vám zas odhalíme my po skončení #GMW2024.

LINK NA KVÍZ

#ProtectYourMoney #SecureYourFuture #GMW2024

Archív aktualít