Rastie počet poistných podvodov, ale aj uchránených hodnôt

24. January 2023

Zhoršená ekonomická situácia sa podpisuje na snahe ľudí získať ekonomický prospech z rôznych zdrojov – aj z poistiek.

V ostatných troch  rokoch sledujeme kontinuálny rast počtu prešetrovaných podozrivých poistných udalostí, ale aj výšky nárokovaných poistných plnení – teda sumu, ktorú žiadajú poistení vyplatiť. Za rok 2020 a 2021 sa iba mierne zvýšila celková suma, ktorú poisťovne takpovediac „uchránili". Pozitívnym faktom je, že suma uchránených hodnôt stále zostáva vysoká - viac ako 60 % - teda takmer 2/3 poistných udalostí, ktoré sú vyhodnotené ako podozrivé, sa naozaj po prešetrení ukážu ako pokus o poistný podvod.

Poistné odvody existujú odvtedy, odkedy existuje samotné poistenie a ich počet pokusov každoročne stúpa. A keďže poistenie funguje na princípe solidarity, vyplatenie takého poistného plnenia, na ktoré poistený nemá nárok, znižuje rezervu na výplatu poistných plnení pre celý kmeň a – navyšuje cenu poistného pre všetkých. Ak je poistná udalosť označená ako podozrivá a prešetruje sa, vo viac ako 60 % sa preukáže, že ide o pokus o poistný podvod.

Členská poisťovňa SLASPO Allianz vo svojej už tradičnej januárovej tlačovej besede každoročne pripomína, že poisťovne disponujú čoraz sofistikovanejšími nástrojmi na odhaľovanie poistných podvodov.

Okrem vlastných nástrojov na  identifikáciu podozrivých poistných udalostí majú poisťovne možnosť nahliadnuť do Registra poistných udalostí vedeného v Slovenskej asociácii poisťovní. Tento slúži na evidenciu a výmenu informácií medzi poisťovňami s cieľom overiť pravdivosť a úplnosť údajov o nahlásenej poistnej udalosti (v zmysle zákona o poisťovníctve). Poisťovne v ňom môžu zistiť, či rovnaká poistná udalosť je hlásená vo viacerých poisťovniach alebo jednej osobe je v pravidelných intervaloch likvidovaná škoda za rovnaké poškodenie zdravia.

O poistných podvodoch sme spolu s kolegami z poisťovne Allianz informovali aj v relácii Ekonomika na RTVS:24

 

Archív aktualít