Poisťovníctvo v súťaži Ekonomická olympiáda

21. apríl 2022

Na ekonomickej olympiáde sa súťažiaci už nezaobídu bez znalostí základných pojmov z poisťovníctva.

Už niekoľko rokov je Slovenská asociácia poisťovníctva partnerom spoločnosti INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) v projekte Ekonomická olympiáda, ktorý výrazným spôsobom prispieva k zvyšovaniu znalostí stredoškolákov z ekonómie a financií. Problematika poisťovníctva je už neoddeliteľnou súčasťou otázok vo všetkých kolách súťaže. Pre potreby súťažiacich a ich pedagógov INESS pripravil na stránke olympiády študijné materiály k jednotlivým oblastiam ekonómie a financií, pričom kapitola Poistenie vznikla v spolupráci so SLASPO.

Celoštátne kolo aktuálneho, piateho ročníka súťaže Ekonomická olympiáda sa uskutoční 3. mája 2022 v Bratislave.

Zaujímavosti z predchádzajúcich ročníkov a úspešnosť súťažiacich v otázkach súvisiacich s poistením prináša správa.

 

 

Archív aktualít