SLASPO odmieta 8 %-ný odvod z neživotného poistenia

26. august 2016

Slovenská asociácia poisťovní dnes, 26. augusta 2016, uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Návrhom zákona sa pre poisťovne zavádza povinnosť odvodu 8 % z prijatého poistného v odvetviach neživotného poistenia.

Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-808

Pripomienky SLASPO:

Finálne stanovisko - pripomienky SLASPO - 8 %-ný odvod

 

Archív aktualít