Stanovisko SLASPO k návrhu MF SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia

22. July 2016

SLASPO dnes umiestnila na právny a informačný portál SLOV-LEX stanovisko k návrhu Ministerstva financií SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia, v ktorom zhrnula argumenty proti zavedeniu takéhoto nesystémového opatrenia.

Stanovisko v plnom znení uvádzame tu - Stanovisko SLASPO k 8 % odvodu za neživotné poistenia.pdf

Pôvodný návrh MF SR nájdete na  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/97

 

Archív aktualít