Stanovisko SLASPO k návrhom Ministerstva financií v oblastí daní

13. júl 2016

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) nesúhlasí s avizovanou zmenou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorá povedie k zdvojnásobeniu sadzby osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach a tiež k jeho trvalému charakteru.

V súčasnosti platný zákon bol Ministerstvom financií SR v roku 2012 predkladaný ako dočasnéopatrenie na spravodlivejšie a ekonomicky efektívnejšie rozdelenie bremena vplyvov globálnej finančnej a hospodárskej krízy“ a neskôr bola jeho platnosť predĺžená do roku 2016. Hoci poisťovací sektor ako taký nestál v rámci Európskej únie za vznikom finančnej krízy, poisťovne potrebu podpory ekonomiky prijali a akceptovali tiež dočasný status tejto „osobitnej dane“.

Ministerstvo financií SR navrhovanú zmenu odôvodňuje potrebou „zabezpečenia konsolidácie verejných financií a  posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva“. SLASPO opätovne zdôrazňuje, že poisťovníctvo nepatrí medzi typické regulované odvetvia, pretože podnikanie v tomto sektore je plne liberalizované a nepodlieha osobitnej regulácii cien za poskytované služby.

Poisťovnícvo už v súčasnosti podlieha okrem osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach aj  ďalšiemu osobitnému  odvodu –  a to odvodu vo výške 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia. Spolu s nárokmi, ktoré kladie na poisťovne aplikácia novej regulácie podľa smernice Solvency II,  tak dochádza k významnému zvýšeniu nárokov na poisťovne. To môže spôsobiť  urýchľovanie rozhodovania materských spoločností, aby svoje dcérske spoločnosti na Slovensku transformovali na pobočky. 

Šírenie povolené s uvedením zdroja - SLASPO

Archív aktualít