20 rokov Slovenskej asociácie poisťovní

20. máj 2014

 

Pripomenutie 20. výročia Slovenskej asociácie poisťovní

V bratislavskom hoteli Radisson Carlton si v piatok 16. mája 2014 poprední predstavitelia asociácie, jej zakladatelia a významní hostia na slávnostnom zhromaždení pripomenuli 20 rokov od založenia. Dve desaťročia asociácia zastupuje slovenský poistný trh v záujme plnenia funkcií poisťovníctva pri ochrane životov, zdravia, dôstojnej staroby občanov, majetku a eliminácii rizík podnikateľov, štátu a verejnej správy.

Vznikla až rok po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Časť členských poisťovní Československej asociácie poisťovní bola v roku 1992 a začiatkom roka 1993 presvedčená, že spoločná asociácia môže pôsobiť aj po  rozdelení spoločného štátu. Ukázalo sa, že menová odluka začiatkom februára 1993 a divergencia právneho prostredia vytvárajú samostatné poistné trhy. Koncom novembra 1993 podpísali predstavitelia šiestich slovenských poisťovní zakladateľskú zmluvu a 1. januára 1994 začala Slovenská asociácia poisťovní svoju činnosť.

História bola predmetom vystúpenia generálnej riaditeľky SLASPO Jozefíny Žákovej, o vývoji a výsledkoch sektoru hovoril prezident SLASPO Marek Jankovič. Pozdravné prejavy predniesli hostia – guvernér NBS Jozef Makúch, prezident RÚZ Marián Jusko, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Roman Turok-Heteš a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Ten po svojom vystúpení odovzdal prezidentovi SLASPO Marekovi Jankovičovi Pamätnú medailu Ekonomickej univerzity.

Foto z podujatia možno nájsť tu. Získať ho možno na adrese

Voľný je prístup k panelom zobrazujúcim vznik, vývoj a aktivity asociácie – panely

Archív aktualít