Odborné skúšky


Základné informácie


Poverenie zabezpečovať odborné skúšky


Skúšobný poriadok


Opatrenie NBS o odbornej skúške


Otázky na skúšky platné od 24.12.2014  (platí pre odborné skúšky od 3.1.2015)!!!

Otázky na skúšky platné od 19.01.2016 (platí pre odborné skúšky od 1. februára 2016)!!!


Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve


Prihlasovanie sa na odborné skúšky od 1.12.2011 - pokyny !!!

Odborné skúšky:
Termíny odborných skúšok a prihlasovanie.