Odborné skúšky


Základné informácie

Poverenie zabezpečovať odborné skúšky

Skúšobný poriadok platný od 01. 06. 2018

Opatrenie NBS o odbornej skúške platné od 23. 02. 2018

Otázky na skúšky platné od 08. 12. 2018 !!!

Otázky na skúšky platné od 25. 04. 2019 pre termíny od 13. 05. 2019 !!!

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve platný od 23. 02. 2018

Prihlasovanie sa na odborné skúšky od 1.12.2011 - pokyny !!!

Zoznam osôb, ktoré absolvovali odbornú skúšku (zapísané v zozname NBS) hľadajte osobu podľa priezviska s použitím diakritiky (to znamená použiť mäkčene a dĺžne)!!!

Odborné skúšky:

Termíny odborných skúšok a prihlasovanie