Odborné skúšky


Základné informácie

Poverenie zabezpečovať odborné skúšky

Skúšobný poriadok platný od 01. 06. 2018

Opatrenie NBS o odbornej skúške platné od 23. 02. 2018

Otázky na skúšky platné od 08. 12. 2018 !!!

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve platný od 23. 02. 2018

Prihlasovanie sa na odborné skúšky od 1.12.2011 - pokyny !!!

Zoznam osôb, ktoré absolvovali odbornú skúšku (zapísané v zozname NBS) hľadajte osobu podľa priezviska s použitím diakritiky (to znamená použiť mäkčene a dĺžne)!!!

Odborné skúšky:

Termíny odborných skúšok a prihlasovanie