Odborné skúšky


Základné informácie

Poverenie zabezpečovať odborné skúšky

Skúšobný poriadok

Opatrenie NBS o odbornej skúške platné od 23. 02. 2018

Otázky na skúšky platné od 07. 02. 2017

Otázky na skúšky platné od 03. 03. 2018 pre termíny od 13. 03. 2018 !!!

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve platný od 23. 02. 2018

Prihlasovanie sa na odborné skúšky od 1.12.2011 - pokyny !!!

 

Odborné skúšky:

Termíny odborných skúšok a prihlasovanie