Základné informácie

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 96/2010 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

SLASPO sa rozhodla robiť skúšky prezenčnou listinnou formou v jednom termíne o kapacite 50 ľudí.

Výška poplatkov za vykonanie skúšky je stanovená Opatrením NBS č. 5/2018 v § 3 ods.1 je 30 eur za každý sektor. V rámci absolvovania skúšky prihlásení záujemcovia budú mať možnosť upevniť svoje vedomosti prostredníctvom nášho eLearningu bezplatne. 

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke NBS.