SLASPO sa stáva poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania podľa zákona o sprostredkovaní

15. March 2018

Na stránke Národnej banky Slovenska boli 14. 3. 2018 zverejnené prvé subjekty, zapísané do zoznamu poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (OFV), medzi nimi aj SLASPO – https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie.  

Zverejnením v tomto zozname je Slovenská asociácia poisťovní oprávnená poskytovať osobitné finančné vzdelávanie podľa § 22a) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v jeho súčasnom znení.   

Vzdelávanie v sektoroch

- poistenia alebo zaistenia,

- kapitálového trhu,

- prijímania vkladov,

- poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,

- doplnkového dôchodkového sporenia,

- starobného dôchodkového sporenia

bude SLASPO zabezpečovať prostredníctvom vlastného e-learningu dištančnou formou.

Archív aktualít