Útvar ombudsmana SLASPO spúšťa webovú stránku

08. august 2017

Novozriadený Útvar ombudsmana pre alternatívne riešenie sporov z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní) predstavuje svoju webovú stránku www.poistovaciombudsman.sk.

Stránka prináša jednak základné informácie o fungovaní Útvaru, ale aj pre klienta dôležité podrobnosti o podmienkach začatia konania pred ombudsmanom, spolu s náležitosťami žiadosti.

 

 

Viac informácií na

https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman

www.poistovaciombudsman.sk

Archív aktualít