TP - vývoj v grafoch

Zoznam článkov


1. TP - Podiel životného a neživotného poistenia
 • Technické poistné v životnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v životnom aj neživotnom poistení- Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


2. TP - Podiel PZP na neživotnom poistení
 • Technické poistné v neživotnom poistení typu PZP - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


3. TP - Vývoj za časové obdobie
 • Technické poistné v životnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v neživotnom poistení  typu PZP - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Technické poistné v životnom aj neživotnom poistení- Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


4. TP - Podiely jednotlivých členov
 • Technické poistné v životnom aj neživotnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


5. TP - Podiely jednotlivých členov (životné poistenie)
 • Technické poistné v životnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


6. TP - Podiely jednotlivých členov (neživotné poistenie)
 • Technické poistné v neživotnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


7. TP - Podiely jednotlivých členov (PZP)
 • Technické poistné v neživotnom poistení typu PZP - Celkom za jednotlivé poisťovne