NP - vývoj v grafoch

Zoznam článkov


1. NP - Podiel životného a neživotného poistenia
 • Nová produkcia v životnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v životnom aj neživotnom poistení- Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


2. NP - Podiel PZP na neživotnom poistení
 • Nová produkcia v neživotnom poistení typu PZP - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


3. NP - Vývoj za časové obdobie
 • Nová produkcia v životnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v neživotnom poistení typu PZP - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty
 • Nová produkcia v životnom aj neživotnom poistení - Celkom za všetky poisťovne a za všetky produkty


4. NP - Podiely jednotlivých členov
 • Nová produkcia v životnom aj neživotnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


5. NP - Podiely jednotlivých členov (životné poistenie)
 • Nová produkcia v životnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


6. NP - Podiely jednotlivých členov (neživotné poistenie)
 • Nová produkcia v neživotnom poistení - Celkom za jednotlivé poisťovne a všetky produkty


7. NP - Podiely jednotlivých členov (PZP)
 • Nová produkcia v neživotnom poistení typu PZP - Celkom za jednotlivé poisťovne