Solvency II

Stručný výkladový slovník základných pojmov právno-regulačného rámca Solventnosť II