SLASPO fórum 2018

14. 11. 2018, Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

 

Jedenásta konferencia Slovenskej asociácie poisťovní SLASPO fórum 2018 nesie názov:
Udržateľnosť poistenia

Informácie pre platiaceho účastníka

  • Účastnícky poplatok vo výške 75,- EUR (pre člena SLASPO) alebo 125,- EUR (pre nečlena SLASPO)/osoba uhraďte najneskôr do 8. novembra 2018 na účet SLASPO IBAN: SK77 0200 0000 0001 2903 6012, variabilný symbol: 14112018.
  • Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku zašleme po skončení akcie do učtárne Vašej spoločnosti.
  • Vyplnená a zaslaná prihláška je záväzná a je nevyhnutnou podmienkou účasti na konferencii.
  • Uhradenie účastníckeho poplatku bez predošlého zaslania prihlášky do SLASPO účastníkovi nezabezpečuje automatický prístup na konferenciu (kapacita je limitovaná).
  • Účastnícky poplatok sa nevracia, prihlásený môže zabezpečiť náhradného účastníka.
  • Nezaplatený účastnícky poplatok sa bude od prihláseného vymáhať.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.
  • Počas konferencie môže byť vyhotovovaný obrazovo-zvukový záznam a fotografie za účelom propagácie SLASPO a informovania o podujatí.
  • Vyplnením prihlášky nižšie súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, email, tel. číslo a fakturačné údaje za účelom vytvorenia daňového dokladu. Viac informácií nájdete v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Pozvánka

Poplatok zahŕňa: organizačné zabezpečenie konferencie, prenájom konferenčnej miestnosti, techniku a ozvučenie, náklady na prednášajúcich, obed, občerstvenie počas prestávky, parkovanie.

Uplynula doba na prihlásenie na SLASPO fórum 2018.

Ďakujeme za záujem, v prípade otázok .