SLASPO fórum 2017

15. 11. 2017, Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Desiata konferencia Slovenskej asociácie poisťovní SLASPO fórum 2017 s názvom Poisťovníctvo v 3D je venovaná témam

 • Distribúcia
 • Digitalizácia
 • ...diskusia

Information for participants Please read the PDF file

Informácie pre platiaceho účastníka

 • Účastnícky poplatok vo výške 50,- EUR (pre člena SLASPO) alebo 100,- EUR (pre nečlena SLASPO)/osoba uhraďte najneskôr do 10. novembra 2017 na účet SLASPO IBAN: SK77 0200 0000 0001 2903 6012, variabilný symbol: 15112017.
 • Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku zašleme po skončení akcie do učtárne Vašej spoločnosti.
 • Vyplnená a zaslaná prihláška je záväzná a je nevyhnutnou podmienkou účasti na konferencii.
 • Uhradenie účastníckeho poplatku bez predošlého zaslania prihlášky do SLASPO účastníkovi nezabezpečuje 
  automatický prístup na konferenciu (kapacita je limitovaná).
 • Účastnícky poplatok sa nevracia, prihlásený môže zabezpečiť náhradného účastníka.
 • Nezaplatený účastnícky poplatok sa bude od prihláseného vymáhať.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.

Pozvánka

Poplatok zahŕňa: organizačné zabezpečenie konferencie, prenájom konferenčnej miestnosti, techniku a ozvučenie, náklady na prednášajúcich, obed, občerstvenie počas prestávky, parkovanie.

Uplynula doba na prihlásenie sa na SLASPO fórum 2017.

Ďakujeme za záujem, v prípade otázok .