Kontakt

Slovenská asociácia poisťovní
Bajkalská 19B (budova ROSUM, severná veža, 4. poschodie) 
821 01 Bratislava

IČO: 170 54 303
DIČ: 202 08 78 629 


GENERÁLNA RIADITEĽKA
JUDr. Jozefína Žáková

tel.   : +421-2-3210 1841
e-mail:

SEKRETARIÁT
Zuzana Bartoňová
tel.   : +421-2-3210 1840
          +421-2-4342 9985
e-mail:

ŽIVOTNÉ POISTENIE
Ing. Monika Jurkovičová, PhD.
tel.   : +421-2-3210 1844
e-mail:   

NEŽIVOTNÉ POISTENIE
JUDr. Adriana Bandzi
tel.   : +421-2-3210 1883
e-mail: 

RISK MANAŽMENT, SOLVENCY II, EKONOMIKA A DANE, ŠTATISTIKA
Ing. Jozef Bachniček
tel.   : +421-2-3210 1845
e-mail: j

LEGISLATÍVA
Mgr. Mária Lehotská
tel.   : +421-2-3210 1846
e-mail:

PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI A BOJ PROTI POISŤOVACÍM PODVODOM
JUDr. Milan Daráš

tel.   : +421-2-3210 1847
e-mail:

ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE

OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE A ODBORNÉ SKÚŠKY

Ing. Monika Jurkovičová, PhD.
tel.   : +421-2-3210 1844
e-mail:  
Ing. Gabriela Majerská
tel.   : +421-2-3210 1880
e-mail:

PUBLIC RELATIONS, kontakt pre médiá
Ing. Eva Jacková
tel.   : +421-2-3210 1843, mob: +421 917 211 373
e-mail:

Redakcia časopisu POISTNÉ  ROZHĽADY
e-mail: