Registrácia na odborné skúšky

 

Dátum konania Miesto konania Miesta Ukončenie registrácie Informácie
21.10.2021
o 10:00 hod.
Distančná forma 0 16.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
21.10.2021
o 11:00 hod.
Distančná forma 0 16.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
25.10.2021
o 12:30 hod.
Hotel Lineas, Budovateľská 14,080 01 Prešov; Veľká kongresová hala-2.poschodie 10 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
25.10.2021
o 13:30 hod.
Hotel Lineas, Budovateľská 14,080 01 Prešov; Veľká kongresová hala-2.poschodie 23 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
25.10.2021
o 14:30 hod.
Hotel Lineas, Budovateľská 14,080 01 Prešov; Veľká kongresová hala-2.poschodie 31 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
25.10.2021
o 15:30 hod.
Hotel Lineas, Budovateľská 14,080 01 Prešov; Veľká kongresová hala-2.poschodie 34 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
25.10.2021
o 16:30 hod.
Hotel Lineas, Budovateľská 14,080 01 Prešov; Veľká kongresová hala-2.poschodie 31 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 09:30 hod.
Kongres Hotel ROCA, Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice; kongresová sála, prízemie 11 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 10:30 hod.
Kongres Hotel ROCA, Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice; kongresová sála, prízemie 14 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 11:30 hod.
Kongres Hotel ROCA, Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice; kongresová sála, prízemie 30 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 12:30 hod.
Kongres Hotel ROCA, Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice; kongresová sála, prízemie 28 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 13:30 hod.
Kongres Hotel ROCA, Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice; kongresová sála, prízemie 17 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 09:30 hod.
Košice, Wuestenrot poisťovňa a.s., Alžbetina 7, zasadačka na 2. poschodí 2 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 11:00 hod.
Košice, Wuestenrot poisťovňa a.s., Alžbetina 7, zasadačka na 2. poschodí 0 23.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
26.10.2021
o 12:30 hod.
Košice, Wuestenrot poisťovňa a.s., Alžbetina 7, zasadačka na 2. poschodí 0 23.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
27.10.2021
o 12:00 hod.
Distančná forma 0 23.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
28.10.2021
o 10:00 hod.
Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A, 010 01 Žilina; sála NKH, 1.poschodie 24 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
28.10.2021
o 11:00 hod.
Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A, 010 01 Žilina; sála NKH, 1.poschodie 31 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
28.10.2021
o 12:00 hod.
Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A, 010 01 Žilina; sála NKH, 1.poschodie 34 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
28.10.2021
o 13:00 hod.
Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A, 010 01 Žilina; sála NKH, 1.poschodie 30 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
29.10.2021
o 09:30 hod.
Slovenská asociácia poisťovní, Bajklaská 19B, ROSUM, severná veža, 4. poschodie, zasadačka 0 23.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
29.10.2021
o 10:30 hod.
Slovenská asociácia poisťovní, Bajklaská 19B, ROSUM, severná veža, 4. poschodie, zasadačka 0 23.10.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
29.10.2021
o 11:30 hod.
Slovenská asociácia poisťovní, Bajklaská 19B, ROSUM, severná veža, 4. poschodie, zasadačka 10 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
29.10.2021
o 12:30 hod.
Slovenská asociácia poisťovní, Bajklaská 19B, ROSUM, severná veža, 4. poschodie, zasadačka 8 23.10.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
09.11.2021
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 0 07.11.2021 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
09.11.2021
o 11:00 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 20 07.11.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
14.12.2021
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 20 12.12.2021 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ