Registrácia na odborné skúšky

Dátum konania Miesto konania Miesta Ukončenie registrácie Informácie
18.06.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 30 12.06.2019 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
16.07.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 39 14.07.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
13.08.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 47 11.08.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
10.09.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 48 08.09.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
15.10.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 48 13.10.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
12.11.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 49 10.11.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
10.12.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 48 08.12.2019 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ