Registrácia na odborné skúšky

Dátum konania Miesto konania Miesta Ukončenie registrácie Informácie
15.01.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 42 13.01.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
05.02.2019
o 10:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 01.02.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
12.02.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 49 10.02.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
12.03.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 10.03.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
16.04.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 14.04.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
14.05.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 12.05.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
11.06.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 09.06.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
16.07.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 14.07.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
13.08.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 11.08.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
10.09.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 08.09.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
15.10.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 13.10.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
12.11.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 10.11.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ
10.12.2019
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 50 08.12.2019 o 23:59 hod. ZOBRAZIŤ