Registrácia na odborné skúšky

 

Dátum konania Miesto konania Miesta Ukončenie registrácie Informácie
07.02.2023
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 22 05.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
07.02.2023
o 10:00 hod.
Banská Bystrica, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Nám. Štefana Moysesa 3, zasadačka 1. poschodie (rezervovaný termín) 1 05.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
07.02.2023
o 13:00 hod.
Nitra, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Farská 30, zasadačka 1. poschodie (rezervovaný termín) 7 05.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
08.02.2023
o 10:00 hod.
Žilina, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, M. R. Štefánika 32, zasadačka prízemie (rezervovaný termín) 2 05.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
08.02.2023
o 13:00 hod.
Trenčín, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Piaristická 16, zasadačka 2. poschodie (rezervovaný termín) 4 05.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
14.02.2023
o 10:00 hod.
Košice, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Čajakova 1, zasadačka č. 501 suterén (rezervovaný termín) 20 12.02.2023 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
14.02.2023
o 13:00 hod.
Prešov, Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Hlavná 142, zasadačka 1. poschodie (rezervovaný termín) 7 12.02.2023 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
16.02.2023
o 10:00 hod.
Dištančná forma 0 12.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
16.02.2023
o 11:00 hod.
Dištančná forma 0 12.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
16.02.2023
o 12:00 hod.
Dištančná forma 0 12.02.2023 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
08.03.2023
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 26 05.03.2023 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ