Registrácia na odborné skúšky

 

Dátum konania Miesto konania Miesta Ukončenie registrácie Informácie
28.09.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 0 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
28.09.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 2 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
28.09.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 1 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
29.09.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 2 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
29.09.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 1 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
29.09.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 2 25.09.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
04.10.2022
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 25 02.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
05.10.2022
o 10:00 hod.
NN Životná poisťovňa, Hornopotočná 1, 91701 Trnava (termín rezervovaný) 15 02.10.2022 o 13:30 hod. ZOBRAZIŤ
06.10.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 1 02.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
06.10.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 2 02.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
06.10.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 3 02.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
11.10.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 2 09.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
11.10.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 3 09.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
11.10.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 3 09.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
12.10.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 0 09.10.2022 o 12:00 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
12.10.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 2 09.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
12.10.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 1 09.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
25.10.2022
o 09:30 hod.
Bratislava, Slovenská asociácia poisťovní, budova ROSUM, Bajkalská 19 B, severná veža, zasadačka SLASPO (4. poschodie) 25 23.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
26.10.2022
o 10:00 hod.
NN Životná poisťovňa, Hornopotočná 1, 91701 Trnava (termín rezervovaný) 0 23.10.2022 o 13:30 hod.
registrácia ukončená
ZOBRAZIŤ
03.11.2022
o 10:00 hod.
Dištančná forma 2 31.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
03.11.2022
o 11:00 hod.
Dištančná forma 3 31.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ
03.11.2022
o 12:00 hod.
Dištančná forma 3 31.10.2022 o 12:00 hod. ZOBRAZIŤ