5. NP - Podiely jednotlivých členov (životné poistenie)

Rok:

Poznámka: Podiely jednotlivých členov (životné poistenie)