4. NP - Podiely jednotlivých členov

Rok:

Poznámka: Podiely jednotlivých členov