Registrácia na odborné skúšky

Termín a miesto skúšky


Dátum konania Miesto konania Voľné miesta
10.01.2023
o 11:00 hod
Dištančná forma 0

Popisy: Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti pre sektory:

  • Sektor zaistenia alebo poistenia (ID v tvare 11000000)
  • Sektor kapitálového trhu  (ID v tvare 12000000)        
  • Sektor doplnkového dôchodkového sporenia (ID v tvare (13000000)
  • Sektor prijímania vkladov (ID v tvare 14000000)
  • Sektor poskytovania úverov (ID v tvare 15000000)
  • Sektor starobného dôchodkového sporenia (ID v tvare 16000000)

Podmienky vykonania odbornej skúšky dištančnou formou:

Odbornú skúšku vykonávate elektronickým spôsobom prostredníctvom osobného počítača alebo notebooku v miestnosti kde sa osobne nachádzate bez účasti iných osôb.

Nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu skúšky je kvalitné a stabilné pripojenie na internet.

Účastník skúšky musí mať zároveň k dispozícii 2 funkčné kamery (jednou kamerou môže byť aj telefón, ktorý má zabudovanú kameru) a mikrofón. Otestovať Vaše pripojenie môžete tu: https://app.supervisor.click/tester.

Pripravte si prosím Váš doklad totožnosti.

Úhrada odbornej skúšky

Po registrácii Vám budú zaslané na email údaje k platbe. Poplatok za odbornú skúšku je potrebné uhradiť najneskôr deň pred konaním odbornej skúšky. Poplatok môžete uhradiť dvoma spôsobmi:

Poplatok za skúšku/jeden sektor

Číslo účtuVariabilný symbol
Prevod na účet30,- EUR

SK32 0200 0000 0028 0044 1751

SWIFT: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka

Ako variabilný symbol
uveďte Vaše ID testu.

ID testu Vám bude
doručené e-mailom
po potvrdení
registrácie.

Vklad v banke36,00* EUR

V prípade záujmu o prípravu na skúšku formou bezplatného štúdia v e-learningu kontaktujte emailom

* poplatok banky za priamy vklad


Dokumenty na stiahnutie


Otázky na odbornú skúšku môžete stiahnuť tu.

Cvičné testy si môžete spustiť tu. Upozorňujeme, testy sú generované zo všetkých otázok, nestačí si cvičiť len testy, treba si naštudovať otázky na odbornú skúšku, aby sa Vám nestalo, že na skúške budete mat vygenerovanú otázku, ktorú ste ani nečítali.Späť na zoznam skúšok