Poštová poisťovňa, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4 
811 02 Bratislava

tel.:  02/59 60 81 01
FAX: 02/59 60 81 55 

http://www.postovapoistovna.sk
e-mail:

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka: Ing. Zuzana Adamová 


Poisťovňa TATRA, a. s., vznikla 23. 10. 1995. Je univerzálnou poisťovňou. Od 14. 6. 2008 pôsobí pod názvom Poisťovňa Poštovej banky, a. s. Na základe povolenia je oprávnená podnikať v oblasti životného poistenia, poistenia majetku, úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu. Produktové portfólio sa dopĺňa na základe vývoja požiadaviek na poistnom trhu. 18. 5. 2015 sa poisťovňa premenovala na Poštová poisťovňa, a. s.