Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21
821 08 Bratislava

tel.: 02/ 208 54 200
fax: 02/ 208 54 444

htpp://www.groupama.sk

e-mail: 

Vedúci pobočky: Mgr. Ladislav Gajdoschík

Vznik a história

Groupama bola založená vo Francúzsku na konci 19. storočia ako miestna spoločenská iniciatíva pre ochranu proti poľnohospodárskym škodám a proti rizikám požiaru. Ako výsledok mimoriadneho úspechu sa táto forma svojpomocného poistenia rozšírila na celé územie Francúzska. V nasledujúcich desaťročiach sa Groupama nepretržite rozvíjala, rozširovala okruh poskytovaných poisťovacích služieb. Vo Francúzsku patrí skupina Groupama dlhodobo medzi lídrov na trhu. Počas svojej 100-ročnej histórie si vybudovala zastúpenie v 12 krajinách, kde sa o viac ako 13 miliónov klientov stará až 35 000 zamestnancov. Súčasťou medzinárodnej skupiny sú aj Groupama Banque a Groupama Asset Mamagement, ktoré poskytujú bankové a finančné služby.

Groupama na Slovensku

Na slovenskom poistnom trhu je skupina Groupama prítomná od roku 2009. Jej cieľom je poskytovať klientom prvotriedne služby a moderné, flexibilné produkty životného i neživotného poistenia, ktoré vyhovujú ich osobitným potrebám a požiadavkám, vďaka ktorým si k poisťovni zachovávajú dôveru. Poistné produkty Groupamy sú dostupné vo vlastných klientskych centrách, pobočkách OTP Banky Slovensko, a. s. a u maklérskych partnerov poisťovne.

Akcionári

Od 1. januára 2012 skupina Groupama pôsobí na Slovensku ako pobočka maďarskej poisťovne Groupama Biztosító pod názvom Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet Királyné útja 1/C, 1146 Budapešť, Maďarsko.