ERGO Poisťovňa, a. s.

Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava

tel.: 00421 2 321 120 20
email:  

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka: Ing. Miriam Čizmazia

ERGO životná poisťovňa, a. s., získala na Slovensku licenciu pre životné poistenie 12. februára 2008, zapísaná do obchodného registra bola 29. marca 2008 a  svoju obchodnú činnosť začala v januári 2009. Klientom UniCredit Banky ponúka na jej pobočkách možnosť poistenia splátok úveru (riziká smrť, invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania), ako aj produkty investičného životného poistenia doplnené zaujímavými pripoisteniami. Poisťovňa pokračuje vo vývoji ďalších atraktívnych produktov a to vždy s ohľadom na aktuálne potreby klientov. 

ERGO životná poisťovňa, a. s., je členom skupiny ERGO, ktorá sa radí medzi najväčšie európske poistné domy. Jej zastúpenia je možné nájsť vo viac ako 30 krajinách Európy a Ázie. S významnou finančnou skupinou UniCredit Group spája ERGO dlhodobé partnerstvo v mnohých krajinách. ERGO je súčasťou Munich Re Group, jednej z popredných spoločností sveta preberajúcich na seba riziká svojich klientov.

Sesterské poisťovne ERGO životná poisťovňa, a.s. a VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s., sa k 1.1.2013 zlúčili a poskytujú služby pod spoločným obchodným menom ERGO Poisťovňa, a. s. ERGO Poisťovňa, a. s., nadväzuje na tradíciu spoločnosti VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999. S mottom Poistiť znamená porozumieť bude naďalej pokračovať v stratégii ERGO Group.