BASLER Sachversicherung - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Námestie SNP 15
811 03 Bratislava

Infolinka:      0800/10 16 16
Fax:               +421/2/572 060 99

Vedúci organizačnej zložky podniku: Sascha Bassir

Riaditeľ pobočky poisťovne: JUDr. Michaela Holubová 

 

Vznik a história

1923              
Založenie dopravnej poisťovne, neskôr Deutscher Ring Sachversicherungs – AG (neživotná poisťovňa) v Hamburgu (Nemecko)

1. 1. 2008
Založenie pobočky majetkovej poisťovne Deutscher Ring Sachversicherung – AG, so sídlom v Bratislave

 

Zameranie

Neživotná poisťovňa BASLER Sachversicherung je členom švajčiarskej poisťovacej skupiny BÂLOISE, čím je zaradená k významným aktérom nemeckého a zároveň aj európskeho poisťovacieho trhu. BASLER poisťovňa poskytuje kvalitné poisťovacie služby. Tomu nasvedčujú aj rôzne ratingy a ocenenia nezávislých medzinárodných ratingových spoločností. V krajinách svojho pôsobenia patrí BASLER medzi najdôležitejších hráčov na trhu.

Na slovenskom trhu sa BASLER zameral na poistenie rizík fyzických osôb. V rámci úrazového poistenia boli vyvinuté rôzne druhy poistných rizík pre dospelých (trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, dávky pre prípad pobytu v nemocnici alebo za čas nevyhnutného liečenia, kritické choroby, atď.), ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať prijaté finančné záväzky.