AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kolárska 6 
811 06 Bratislava

tel.: 02/ 2929 2929 

http://www.axa.sk/

e-mail:


Vedúci organizačnej zložky: Frédéric Boulanger

AXA Group

Francúzska skupina AXA je celosvetovým lídrom vo finančnom zabezpečení. Podnikanie skupiny AXA je geograficky rôznorodé, pôsobí vo vyše 50 krajinách sveta, najmä v západnej Európe, Severnej Amerike a v ázijsko-pacifickej oblasti. Na celom svete poskytuje svoje profesionálne služby vyše 96 miliónom klientov a pracuje pre ňu viac ako 200-tisíc zamestnancov. K 30. júnu 2010 spravovala AXA aktíva v hodnote 1,089 miliardy eur. Kmeňové akcie skupiny AXA sú kótované v sekcii A na burze Euronext Paris pod symbolom CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Americké depozitné akcie sú kótované aj na burze NYSE, a to pod symbolom AXA. Hlavnou oblasťou pôsobenia skupiny AXA je finančné zabezpečenie. Ponúka životné poistenie, poistenie auta, majetkové a úrazové poistenie, dôchodkové sporenie, správu aktív, asistenčné služby, poistenie domu, poradenstvo, právnu ochranu.  AXA má ambíciu stať sa do roku 2012 preferovanou spoločnosťou v oblastiach, v ktorých podniká. Svojim klientom sa zaviazala poskytovať efektívne služby a riešenia vysoko profesionálnym prístupom.

AXA na Slovensku

AXA má na Slovensku zastúpenie prostredníctvom spoločností

•      AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

•      Dôchodková správcovská spoločnosť AXA d.s.s., a.s.

•      Doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

•      AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

•      AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu