AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kolárska 6 
811 06 Bratislava

tel.: 02/ 2929 2929 

http://www.axa.sk/

e-mail:


Vedúci organizačnej zložky: Frédéric Boulanger

Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku. Viac než 171 000 zamestnancov sa stará o 105 miliónov klientov v 63 krajinách celého sveta. V Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2018 ocenené na čiastku 102,9 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliardy EUR. K 31. decembru 2018 mala skupina AXA pod správou aktíva vo výške 1 424 miliardy EUR.

Akcie AXA sú registrované na hlavnom trhu burzy Euronext Paris pod symbolom CS (ISN FR 0000120628 - Bloomberg: CS FP - Reuters: AXAF.PA). Vo forme ADS (American Depositary Share) sú akcie AXA kótované na platforme OTCQX pod symbolom AXAHY.

Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN (UNEP FI), Princípov udržateľného poistenia OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií OSN.

Skupina AXA v Českej republike a v Slovenskej republike ponúka produkty a služby v oblasti životného a neživotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investičných podielových fondov. Má 1,5 miliónov klientov, 523 zamestnancov a 5,3 miliardy eur aktív pod správou.