AEGON Životná poisťovňa, a. s.

Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava

tel.: 02/20 66 81 11
fax: 02/20 66 81 10
http://www.aegon.sk
e-mail:

Generálny riaditeľ: Ing. Richard Strapko


AEGON Slovensko patrí do koncernu AEGON, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva. Koncern AEGON má vyše 170 ročnú tradíciu, pôsobí v 20 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a 30 miliónom klientov pomáha dosiahnuť celoživotné finančné zabezpečenie. 

Na Slovensko vstúpila značka AEGON v roku 2003. V súčasnosti sa stará o finančnú budúcnosť viac ako 250 tisíc klientov v životnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení. Tisícom ďalších klientov sa stal spoľahlivým partnerom v poistení ich bývania. Pod značkou AEGON pôsobia na slovenskom trhu štyri spoločnosti - AEGON Životná poisťovňa, a. s., AEGON, d. s. s., a. s., AEGON partner, s. r. o. a AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu.