Poisťovne pomáhajú Ukraine

04. April 2022

Členovia Slovenskej asociácie poisťovní s hlbokým znepokojením sledujú vojnu, ktorá vypukla na Ukrajine a oceňujú vysokú mieru solidarity obyvateľov Slovenska a ostatných európskych štátov s občanmi Ukrajiny.  

Tak, ako iné spoločnosti, aj poisťovne sa snažia svojim dielom prispieť k zmierneniu dopadov vojny.

Členské poisťovne SLASPO sa zapojili do finančných zbierok a humanitárnej pomoci. Materské skupiny poisťovní poskytujú pomoc s organizáciou prepravy kolegov zo spoločností lokalizovaných na Ukrajine do bezpečia. Poisťovne sú v kontakte s organizáciami neziskového sektora na Slovensku a v krajinách, kde smerujú vojnoví utečenci. Na podporu týchto inštitúcií zriadili aj osobitné fondy, ktorých prostriedky sú určené na pomoc všetkým, ktorí boli vojnou zasiahnutí. Príspevky poisťovacích skupín na účely humanitárnej pomoci už prekročili niekoľko miliónov eur. Do finančných zbierok a dobrovoľníckej činnosti sa zapájajú aj zamestnanci poisťovacích spoločností. Ako reakciu na sankcie voči Ruskej federácii poisťovacia skupina pôsobiaca v rámci celej Európy zatvorila svoje zastúpenie v Moskve.

https://www.allianz.sk/sk_SK/sukromne-osoby/ine-stranky/allianz-for-life.html#pomoc-ukrajine

https://www.csob.sk/pomocukrajine

https://www.generali.sk/2022/03/02/darujeme-600-000-eur-na-pomoc-ludom-z-ukrajiny/

https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/tlacove-spravy/skupina-nn-pomaha-ukrajine.html

https://kooperativa.sk/stranka/pomoc-ukrajine, https://kooperativa.sk/o-nas/novinky/69

https://www.kpas.sk/tlacove-spravy/183/komunalna-poistovna-sa-pridala-k-pomoci-ukrajine - update 01. 04. 2022

https://www.union.sk/union-posiela-na-ukrajinu-zasielku-zdravotnickeho-materialu/

https://www.uniqa.sk/o-nas/aktuality/uniqa-reaguje-vojnovy-konflikt-ukrajine-pomaha-ukrajinskym-kolegom-dostat-do-bezpecia/

https://www.wuestenrot.sk/tlacova-sprava/wustenrot-poistovna-sa-zapojila-do-pomoci-utecencom

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP), ktorej členmi sú poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie na Slovensku, v snahe pomôcť riešiť krízovú situáciu ukrajinských utečencov pri prechode hraníc motorovými vozidlami, vydala verejný prísľub, že škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 31. 3. 2022* vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť z poistného garančného fondu, vedeného pri SKP na základe zákona
č. 381/2001 Z. z.

*aktualizácia 4. 4. 2022: predĺžené do 30. 4. 2022.

Ako každá vojna, aj táto na Ukrajine prináša obrovské, nevyčísliteľné majetkové a ľudské straty. Aj keď základnou podstatou poisťovacej činnosti je preberať na základe poistnej zmluvy riziká od osôb ohrozených rovnakým alebo podobným rizikom, vojnové riziká, žiaľ, nie je možné pokryť poistením, pretože ich výsledkom sú také astronomické škody, ktoré nedokáže uniesť nielen jednotlivec, ale ani podnik a často ani jeden štát  – teda ani akákoľvek poisťovňa. Preto sú vojnové škody, tzn. udalosti spôsobené v príčinnej súvislosti s vojnou, inváziou, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním a štrajkmi na celom svete vylúčené z poistného krytia.

 

SLASPO, 18. 3. 2022, ostatná aktualizácia/web 4. 4. 2022

Tlačová správa 18_03_2022 na stiahnutie

 

 

 

Archív aktualít