SLASPO zverejnila oficiálne pripomienky k návrhu zákona o dani z poistenia

24. January 2018

V rámci prebiehajúceho riadneho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o dani z poistenia Slovenská asociácia poisťovní 24. 1. 2018 uplatnila pripomienky všeobecného charakteru a taktiež pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu.

Dokumenty:

Všeobecné pripomienky SLASPO k návrhu zákona o dani z poistenia

Vecné pripomienky SLASPO k § zneniu návrhu zákona o dani z poistenia

 

Archív aktualít