Poisťovne rátajú škody po víchrici Nadia

08. február 2022

Za celý uplynulý týždeň klienti nahlásili poisťovniam viac ako 400 poistných udalostí, pričom škody na poistenom majetku doteraz dosiahli sumu približne 450 tisíc eur a je predpoklad, že toto číslo nie je konečné. Silný vietor poškodil predovšetkým nehnuteľnosti a ich súčasti – silná víchrica strhávala strechy domov, ničila oplotenia, vonkajšie žalúzie. Klienti hlásili aj poškodenia satelitných parabol, balkónových striešok. Lietajúci nábytok z terás domov a bytov zasa ničil balkóny a sklené výplne.

Následkom počasia boli často poškodené aj autá – pri dopravných nehodách spôsobených šmykom alebo prekážkami na ceste v podobe popadaných stromov. Poisťovne predpokladajú, že počet poistných udalostí sa ešte zvýši, keďže klienti škody nahlasujú postupne.

Pri zistení škody na majetku poisťovne odporúčajú čo najskôr kontaktovať poisťovňu a vzniknutú poistnú udalosť nahlásiť. Klient tak môže urobiť telefonicky alebo online – poisťovne na svojich stránkach často majú formuláre, ktoré celý postup uľahčujú a umožňujú sledovať aj stav a riešenie celej poistnej udalosti.

Ak je nutné z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov začať s odstraňovaním škody alebo jej následkov, prípadne zabrániť, aby vznikla ďalšia, väčšia škoda, je potrebné situáciu nafotiť. Klient tak výrazne pomôže procesu bezproblémovej likvidácie poistnej udalosti. Pri vydaných meteorologických výstrahách je namieste zvýšená opatrnosť pri pohybe na vonkajších priestranstvách a riadení motorových vozidiel.

Dostatočnou poistnou ochranou je možné zmierniť následky takýchto ničivých živelných udalostí na rozpočet domácnosti alebo firmy. Poistná suma by mala kopírovať hodnotu majetku a v prípade poistnej udalosti pokryť náklady na opravu alebo prípadné opätovné obstaranie majetku v porovnateľnej kvalite – či už ide o nehnuteľnosť alebo hnuteľný majetok.

Archív aktualít